svátek slaví Květa, blahopřejeme.

Problematika vývoje webových aplikací, ať již jednoduchých statických stránek nebo rozsáhlých, dynamicky generovaných prezentací, je v dnešní době poměrně složitá. Programátor se musí potýkat nejenom s neustálým vývojem technologií, které k tvorbě stránek používá, ale také s jejich různou interpretací různými webovými prohlížeči. V praxi to znamená, že jinak dané stránky prezentuje Internet Explorer a jinak třeba Firefox nebo Opera. Programátor tak musí hledat způsoby, jak tyto leckdy zásadní rozdíly eliminovat.

Jednou z cest, jak kýženého výsledku dosáhnout, je používání tzv. validního kódu. Jedná se vlastně o respektování pravidel ve značkovacích jazycích HTML, XHTML nebo XML a také kaskádových stylech CSS, která jsou dána konsorciem W3C. To sdružuje odborníky a zástupce mnoha významných firem. Jednou z dalších, neméně důležitých výhod užívání validního kódu je také fakt, že je prohlížeči renderován rychleji, než kód obsahující chyby.

Ve svých prezentacích používám specifikaci XHTML 1.0 strict, která je dnes vůbec nejpřísnějším webovým standardem, v kombinaci s kaskádovými styly CSS. Dynamický obsah a interaktivitu stránek pak zajišťují technologie Javascript a PHP v interakci s relačními databázovými systémy MySQL, popř. jinými dle Vašich požadavků.